Warunki świadczenia usług

Zaktualizowano 04

1. Akceptacja Regulaminu

Wchodząc, przeglądając lub korzystając z materiałów i usług dostępnych w portalu News Folha, oświadczasz, że akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, okresowo aktualizowanego, niezależnie od tego, czy zapoznałeś się z regulaminem, czy nie. Jeżeli nie akceptujesz niniejszego regulaminu, nie jesteś uprawniony do korzystania z portalu News Folha.

2. Wykorzystanie Treści

Treści News Folha są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, informacyjnego i niekomercyjnego. Zabronione jest używanie, kopiowanie, wyświetlanie, sprzedaż, licencjonowanie lub redystrybucja jakichkolwiek treści portalu, w tym między innymi tekstów, grafik, kodów, interfejsów użytkownika, projektów wizualnych i kompilacji, bez uprzedniej pisemnej zgody News Folha. Zgadzasz się także na niewykorzystywanie treści w sposób mogący stanowić naruszenie naszych praw lub praw osób trzecich.

3. Prawa autorskie i własność intelektualna

Treści News Folha, takie jak tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania i kompilacje danych, stanowią własność News Folha lub jej dostawców treści i są chronione brazylijskimi prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami dotyczącymi praw autorskich. Struktura, organizacja i kod są cenną i poufną własnością News Folha. Zgadzasz się szanować wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej.

4. Zmiany Regulaminu

News Folha zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do przeglądania, modyfikowania lub aktualizowania niniejszych Warunków świadczenia usług w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie zmian. Dalsze korzystanie z portalu po wprowadzeniu takich modyfikacji będzie równoznaczne z Twoją zgodą i akceptacją zmienionych warunków.

5. Użyj ograniczeń

Zgadzasz się nie korzystać z portalu News Folha w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić portal lub zakłócić korzystanie z portalu przez innych użytkowników. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony za pośrednictwem portalu.

6. Zastrzeżenie

Informacje i materiały dostępne na portalu News Folha są oferowane w stanie, w jakim się znajdują, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. News Folha nie gwarantuje dokładności, adekwatności ani kompletności tych informacji i materiałów oraz wyraźnie wyklucza odpowiedzialność za jakiekolwiek nieścisłości, błędy lub pominięcia w nich zawarte. Zalecamy, aby użytkownicy zawsze sprawdzali wiarygodność informacji przed podjęciem decyzji na podstawie treści znajdujących się na naszym portalu.

Kontakt

W przypadku pytań lub wyjaśnień dotyczących Warunków świadczenia usług prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony: Kontakt Aktualności Folha.